جهاد دانشگاهی هنر با همکاری انجمن صنفی کارگردانان مستند سینمار ایران "کارگاه انتقال تجربه" را برگزار می کند.
تاریخ انتشار
شنبه 13 بهمن 1397
اولین جلسه شورای سیاست گذاری پنجمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی در جهاد دانشگاهی هنر برگزار شد.
تاریخ انتشار
یکشنبه 7 بهمن 1397
انتصاب اعضای شورای سیاست گذاری پنجمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی
تاریخ انتشار
یکشنبه 7 بهمن 1397
گروهی از سینماگران و عکاسان صنعتی برای بازدید از تاسیسات نفتی بندر عسلویه و همچنین شرکت در چهارمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی، وارد این بندر شدند.
تاریخ انتشار
یکشنبه 10 اردیبهشت 1396
فراخوان جشنواره
سومین جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتی (فردا)
مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاددانشگاهی هنر
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
جهاددانشگاهی واحد هنر
جهاددانشگاهی
سومین جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتی (فردا)
سومین جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتی (فردا) با شعار «خودباوری، تولید ملی و نمایش پیشرفت ایران اسلامی» و با هدف معرفی فعالیت ها، توانمندی ها و دست آورد های کشور در بخش های مختلف علمی، فناوری، نوآوری و صنعتی توسط جهاد دانشگاهی با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت معدن و تجارت و دانشگاه هنر 7 الی 9مرداد 1394 همزمان با ایام سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی برگزار می شود.
حامیان جشنواره